Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

Oι πρώτοι 21 φορείς του δημοσίου που συγχωνεύονται ή καταργούνται

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι πρώτοι 21 φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται. Όπως σημειώνεται, οι συγχωνεύσεις ή καταργήσεις έγιναν σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν αποτελούν «οδηγό» για την ευρύτερη αναδιάρθρωση του Δημοσίου. Όπως τονίζεται, «καμία υπηρεσία πραγματικά παρεχόμενη προς τον πολίτη δεν παύει να παρέχεται».

Οι 21 φορείς που συγχωνεύονται ή καταργούνται αποτελούνται από 213 νομικά πρόσωπα. Σε αυτούς απασχολούνται 5.256 εργαζόμενοι και η επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό ανέρχεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ. Από τη διαδικασία προκύπτουν 9 ομάδες φορέων, αποτελούμενες από 34 νομικά πρόσωπα.

Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται να έχει εκτιμηθεί από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης το σύνολο των 1.500 ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ποιοι οργανισμοί συγχωνεύονται

Οι οργανισμοί που συγχωνεύονται παρέχουν ομοειδείς υπηρεσίες. Μετά τη συγχώνευση θα παρέχονται οι ίδιες υπηρεσίες στον πολίτη, με χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αφού επόμενο βήμα είναι η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε έναν ενιαίο εθνικό φορέα εξωστρέφειας με έδρα τη Θεσσαλονίκη συγχωνεύονται ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και η HELEXPO.

Σε ενιαίο φορέα συγχωνεύονται το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης.

Σε ένα φορέα συγχωνεύονται το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Σε ενιαίο φορέα συγχωνεύονται το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ένα φορέα συγχωνεύονται ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (Αγορά Ρέντη) και η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης.

Από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε 14 φορείς, αντίστοιχους των Περιφερειών, συγχωνεύονται οι 29 φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Από το υπουργείο Εργασίας, σε 13, κατ' αντιστοιχία των Περιφερειών, συγχωνεύονται οι 39 Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.

Σε ενιαίο φορέα συγχωνεύονται τα 65 Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών.

Από το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε ένα φορέα συγχωνεύονται οι 63 Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων.

Ποιοι οργανισμοί καταργούνται

Σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς που καταργούνται, όπως σημειώνεται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι οργανισμοί που είτε έχουν περιορισμένων διαστάσεων πραγματικό αντικείμενο ή το αντικείμενό τους μπορεί να υπηρετηθεί αποτελεσματικότερα από τις κεντρικές υπηρεσίες του εποπτεύοντος υπουργείου.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης, καταργείται το Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους απορροφάται το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας - Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη.

Στο υπουργείο Παιδείας, ενσωματώνεται στις κεντρικές υπηρεσίες το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για Εκτελέσεις Αρχαιολογικών Έργων.

Στο υπουργείο Τουρισμού, ενσωματώνεται στις κεντρικές υπηρεσίες ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της Ελληνικής Θαλάσσιας Ένωσης.Όπως διευκρινίζεται, το πλεονάζον προσωπικό δεν απολύεται αλλά μετακινείται σε θέση αντίστοιχη των προσόντων του και των αναγκών του Δημοσίου.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και θα δημοσιευτεί αρκεί να μην είναι υβριστικό ή... διαφημιστικό!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...