Πέμπτη 20 Μαΐου 2010

Διαβάστε ολόκληρη τη νέα ανακοίνωση Βοσκόπουλου


Σε νέα, γραπτή, δήλωση, προέβη ο Τόλης Βοσκόπουλος για την υπόθεση του χρέους του στην Εφορία. Η δήλωση αυτή έχει ως εξής:

Αθήνα, 19 Μαΐου 2010

Σε συνέχεια της από 17 Μαΐου 2010 επιστολής μου και για την αποκατάσταση της αλήθειας, της τιμής και της υπόληψής μου, μετά τις συνεχείς αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης στο πρόσωπό μου με αφορμή τις εκκρεμείς τόσο ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων της ουσίας όσο και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας φορολογικές μου υποθέσεις οικ. ετών 1992 - 1997, σύμφωνα με τις οποίες υφίσταμαι πρωτόγνωρη προσβολή της αξιοπρέπειάς μου, ιδίως λόγω των ανακριβειών που διατυπώνονται, θα ήθελα να αναφέρω τα ακόλουθα:

Oι αποδιδόμενες εκ μέρους της φορολογικής αρχής σε βάρος μου, ΔΗΘΕΝ παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, προέκυψαν, ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε σε τραπεζικούς λογαριασμούς της πρώην συζύγου μου Σταυρούλας Παπαδημητρίου, (της γνωστής οικογενείας), το χρηματικό περιεχόμενο των οποίων θεωρήθηκε αναιτιολογήτως και αβασίμως ότι αποτελούσε προσωπικό μου εισόδημα και όχι εισόδημα της ιδίας είτε από την επαγγελματική της ενασχόληση ή είτε από οικογενειακά της εισοδήματα.

Συνεπεία αυτής της εσφαλμένης βάσεως, η φορολογική αρχή προέβη σε έκδοση καταλογιστικών πράξεων σε βάρος μου, οι οποίες μου κοινοποιήθηκαν κατά τα έτη 2000 και 2002. Συνεπώς, μέχρι σήμερα έχουν περάσει μόνο οκτώ περίπου έτη και σε καμία περίπτωση δέκα επτά έτη όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα. Όπως κάθε έλληνας πολίτης του οποίου το συνταγματικό δικαίωμα της νομικής ισότητας είναι σεβαστό στα πλαίσια του Κράτους δικαίου, προσέφυγα ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων της ουσίας αμφισβητώντας την ουσία των ένδικων καταλογισμών, αφού ουδέποτε πραγματοποίησα το ύψος της προσδιορισθείσης εκ μέρους της φορολογικής αρχής φορολογητέας ύλης κατά χρήση, με την κατάθεση προσφυγών. Παράλληλα με τις ασκηθείσες προσφυγές κατέθεσα και αιτήσεις αναστολής είσπραξης των ένδικων πλέον ποσών προστίμων και φόρου εισοδήματος μετά των καταλογισθέντων προσαυξήσεων, οι οποίες έγιναν δεκτές, μέχρις εκδικάσεως σε πρώτο βαθμό των υποθέσεών μου και εκδόσεως οριστικών αποφάσεων.

Τον Ιούνιο του έτους 2002 εκδικάστηκαν οι προσφυγές μου κατά των καταλογιστικών πράξεων που μου κοινοποιήθηκαν κατά το έτος 2000 και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους δημοσιεύτηκαν οι πρωτόδικες αποφάσεις, με ημερομηνία επίδοσής τους σε εμένα τον Ιούνιο του 2003 κατά των οποίων άσκησα τον Αύγουστο του 2003 εφέσεις κατά το μέρος που δεν έγιναν δεκτές οι προσφυγές μου. Παράλληλα, άσκησα και αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης των πρωτόδικων αυτών αποφάσεων, οι οποίες έγιναν δεκτές μέχρις εκδόσεως τελεσίδικων αποφάσεων επί των εφέσεών μου. Οι εφέσεις μου εκδικάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2005 και οι αποφάσεις επ’ αυτών δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο του 2005, κατά των οποίων άσκησα Αιτήσεις Αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η εκδίκαση των οποίων έχει προσδιοριστεί και αναμένεται η συζήτηση αυτών.

Εξάλλου, τον Νοέμβριο του 2007 εκδικάστηκαν οι προσφυγές μου που άσκησα τον Ιανουάριο του 2003 κατά των καταλογιστικών πράξεων που μου κοινοποιήθηκαν κατά το τέλος του έτους 2002 και τον Μάιο του 2008 δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις επ’ αυτών, με ημερομηνία κοινοποίησής τους σε εμένα τον Νοέμβριο του 2009. Κατά των αποφάσεων αυτών άσκησα τον Ιανουάριο του 2010 εφέσεις κατά το μέρος που δεν έγιναν δεκτές οι προσφυγές μου, η εκδίκαση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Συνεπώς, δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση κατά τον προσδιορισμό και εκδίκαση των υποθέσεών μου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, μέρος των οποίων τώρα εκκρεμούν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όλες οι διαδικαστικές ενέργειές μου κινήθηκαν στα πλαίσια της νομιμότητας προς υποστήριξη των δικαιωμάτων μου, όπως κάθε Έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Εκτός εάν τα δημοσιεύματα αυτά και οι αναφορές στο πρόσωπό μου εξ αφορμής της φορολογικής μου υπόθεσης, θέλουν να υπαινιχθούν ότι εγώ δεν έχω τα ίδια δικαιώματα που έχει και κάθε έλληνας φορολογούμενος πολίτης προς προάσπιση των δικαιωμάτων του όταν αποδίδονται σε βάρος του φορολογικές παραβάσεις.

Κατά συνέπεια, ο,τιδήποτε αναφέρεται στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή αφήνεται να υπονοηθεί ότι οι υποθέσεις μου εκκρεμούν εδώ και δεκαεπτά χρόνια, ότι «φοροδιαφεύγω» εδώ και δεκαεπτά έτη, και ότι δήθεν έχω επιτύχει με κάποιο τρόπο λόγω της ιδιότητάς μου ως γνωστού τραγουδιστή ή λόγω της ιδιότητας της συζύγου μου ως πολιτικού να επιτύχω ευνοϊκή μεταχείριση στο πρόσωπό μου, τόσο σε επίπεδο φορολογικής αρχής όσο και σε επίπεδο δικαστηριακό, είναι τουλάχιστον ανακριβές, εάν όχι κακοήθες. Όποιος έχει διαφορές με τις φορολογικές αρχές τις οποίες προσπαθεί να επιλύσει μέσω των Διοικητικών Δικαστηρίων γνωρίζει ότι αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται και ότι αυτοί είναι χρόνοι εκδίκασης και έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων, όπως αυτοί αποτυπώνονται και στη δική μου περίπτωση, οι οποίοι είναι το συνήθως συμβαίνον.

Eν κατακλείδι, εφόσον προκύψουν νεότερα ανακριβή δημοσιεύματα που θα αφορούν το πρόσωπό μου εις ό,τι αφορά την φορολογική μου υπόθεση θα τοποθετηθώ με νέα ανακοίνωσή μου.

Τόλης Βοσκόπουλος

Στο μεταξύ, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αναφορικά με ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες δημοσίων υπαλλήλων, εφοριακών ή άλλων υπευθύνων αναμένεται να  ζητήσει η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας Ελένη Ράικου αναφορικά με την υπόθεση Βοσκόπουλου.

Στόχος είναι να ελεγχθεί εάν πέραν του Βοσκόπουλου υπήρξε εμπλοκή ποινικώς κολάσιμη άλλων προσώπων και ειδικότερα υπευθύνων δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου ο καλλιτέχνης να μην πληρώσει το χρέος του, που με τις προσαυξήσεις ανήλθε στα 5,5 εκατ. ευρώ.

Ήδη η προϊσταμένη της Εισαγγελίας  ζήτησε όλα τα σχετικά έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με την 17χρονη φορολογική ασυλία του Βοσκόπουλου,  προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν ύπαρξη ενδείξεων για διενέργεια ποινικά κολάσιμων πράξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και θα δημοσιευτεί αρκεί να μην είναι υβριστικό ή... διαφημιστικό!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...